آموزش به یکی از سه طریق صورت می پذیرد:

- آنلاین (واتسپ و ایمیل)
- حضوری در محل متقاضی به طور خصوصی
- حضوری در آموزشگاه به طور غیرخصوصی.

هزینه هر ساعت آموزش خصوصی (آنلاین یا در محل متقاضی) 80000 تومان می باشد و برای جلسات در محل زبان آموز، هزینه حداقلی به تناسب بابت ایاب و ذهاب، اضافه می گردد. هزینه جلسات غیرخصوصی، ساعتی 50000 تومان می باشد و محل و زمان دقیق برگزاری آن در تهران، به تناسب تعداد افراد ثبت نام نموده، با هماهنگی متقاضیان، تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره:
1- شرکت کنندگان در هر سه نوع دوره، از پشتیبانی رایگان آنلاین در موارد جزئی برخواردارند.
2- امکان حضور رایگان دوستان و آشنایان زبان آموز در دوره های خصوصی.